Retslig Inkasso

Skulle det ske, at vi ikke kan få debitor til at betale ved vores gentagne forsøg på dialog, tager vi en vurdering af sagen og rådgiver dig om, hvorvidt vi kan anbefale at sagen indsendes til fogedretten.

Når man fortsætter en sag med retslig inkasso, får man en række muligheder, som man ikke har ved den udenretslige inkasso:

Mulighed for at indberette din skyldner til RKIs åbne register
I det åbne register er din registrering af gælden synlig for alle, der benytter RKI til kreditgivning, herunder banker, benzinselskaber m.v. – oftest vil en registrering betyde, at kreditkort eller kassekreditter lukker med det resultat, at skyldner ikke kan få kredit. Dette er en fordel, idet skyldner bliver forhindret i at gældsætte sig yderligere til skade for kreditorerne.

10 års forældelse
Ved at få en dom i fogedretten (som man får via et betalingspåkrav) eller civilretten (via en stævning) får du nu 10 år til at inddrive dit krav mod de 3 år, som du har på en faktura. Det betyder, at selv om din skyldner ikke kan betale lige nu, har du mulighed for igen og igen at indbringe sagen for fogedretten og forsøge at få betaling eller foretage udlæg i skyldners aktiver, der så kan sælges og dermed bringe pengene ind på din konto.
Hver gang sagen indbringes for fogedretten, løber der en ny 10 årig forældelse på hovedkravet – dog har renter altid 3 års forældelse, så hvis man vil være sikker på at få fulde renter af kravet, skal sagen indgives til fogedretten hvert 3. år.

Mulighed for udlæg i skyldners aktiver:
Man indgiver typisk en sag til fogedretten for at få skyldner til at betale eller indgå en afdragsordning – ofte sker det for at få sat en dialog i gang på de sager, hvor skyldner ikke frivilligt har villet eller kunnet indgå en afdragsordning.
Ved fogedretten er der mulighed for at få udlæg i skyldners aktiver, der kan bortsælges på auktion, så du får dit krav dækket, hvis skyldner ikke har frie midler til at betale.

Du kan få en højere pris for din fordring, hvis du vil sælge den
Et krav med en dom eller lignende vil indbringe et højere beløb for din fordring, hvis du vil sælge den, idet du så her overgiver køber dine rettigheder med 10 års forældelsesfrist, udlæg m.v..
Kort sagt virker den retslige proces meget mere effektivt, men skal naturligvis bruges kun i de tilfælde, hvor en frivillig betaling ikke finder sted.

Ingen abonnement

Ingen binding

Ingen provision

inkasso pr. sag kr. 350,00 + moms