Rykkere – de rigtige

”Du skal altid huske at følge op på de fakturaer, som kunden ikke betaler. Både af hensyn til din likviditet, men også for at undgå, at du pludselig står i en situation, hvor dit tilgodehavende er forældet. Husk på at i den tid, hvor du har pengene til gode, giver du også kredit !

Vi anbefaler, at du sender maks. 2-3 rykkere, før du overgiver sagen til inkasso.

Der er mange måder at formulere en rykkerskrivelse på, men der er nogle enkelte retningslinjer, som du skal være opmærksom på.

For det første er det en god ide at opgøre kravet – simpelthen lave en opgørelse, hvoraf faktura nummer og fakturadato fremgår samt eventuel beregning af renter.
Hvis du ønsker at pålægge din rykkerskrivelse et rykkergebyr, er reglerne sådan, at du maks. må beregne dig et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker og maks. 3 rykkergebyrer pr. faktura. Herudover er det en regel, at du – hvis du ønsker at pålægge rykkergebyr på din rykkerskrivelse, at du giver kunden minimum 10 dages betalingsfrist – og det skal fremgå af teksten i din rykkerskrivelse – se eksempel nedenfor:

”Beløbet bedes betalt senest 10 dage fra dato”.

Det er ikke nok, at man rent faktisk giver kunden 10 dage til betaling, før man sender rykker 2 eller 3 – det skal også fremgå.

Rykker 3/inkassovarsel – lovpligtig:
Hvis kunden fortsat ikke betaler og du ønsker at overgive sagen til inkasso, skal følgende tekst fremgå af din sidste rykkerskrivelse, som også kaldes inkassovarsel.

”Beløbet bedes indbetalt senest 10 dage fra dato, idet kravet i modsat fald vil blive overgivet til inkasso, hvorved der påløber yderligere omkostninger, som du skal betale. Der vil endvidere i denne forbindelse blive tilskrevet et gebyr på kr. 100,00, jf. rentelovens § 9a, stk. 1, jf. stk. 3 og i h.t. inkassoloven.”

 

Ingen abonnement

Ingen binding

Ingen provision

Inkasso pr. sag kr. 350,00 + moms