Inkassovarsel

Før jeg overhovedet kan hjælpe dig, skal du have sendt et lovpligtigt inkassovarsel. Det er god skik at opgøre kravet inklusive renter og eventuelle rykkergebyrer og kompensationsbeløb, ligesom det er hensigtsmæssigt at henvise til, hvilken faktura der skyldes for, men det er ikke noget lovkrav.

Det er derimod et lovkrav, at inkassovarslet har følgende indhold:

Beløbet bedes indbetalt senest 10 dage fra dato, idet kravet i modsat fald vil blive overgivet til retslig inkasso. Dette vil påføre dig/jer/Dem yderligere inddrivelsesomkostninger. 

Har du efter 10 dage ikke modtaget betaling fra kunden, er sagen klar til at blive overgivet til mig.